نام واحد : تعاونی صنایع غذایی فهیم

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1710351
 • شماره مجوز : 60307
 • تاریخ مجوز : 14/07/1383
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 530 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%