نام واحد : زائرین-ناصر

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1323363
 • شماره مجوز : 21290
 • تاریخ مجوز : 27/07/1383
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%