نام واحد : زائرین-ناصر

نام محصول : ادویه جات

 • سریال مجوز : 1323363
 • شماره مجوز : 21290
 • تاریخ مجوز : 27/07/1383
 • کد محصول : 15492410
 • شرح محصول : افزودنیهای غذائی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%