نام واحد : ابوالقاسم همدانیان

نام محصول : سرکه از الکل

 • سریال مجوز : 1710335
 • شماره مجوز : 12777
 • تاریخ مجوز : 17/03/1360
 • کد محصول : 15492453
 • شرح محصول : سرکه صنعتی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%