نام واحد : کابیله-شرکت

نام محصول : منوکلسیم فسفات

 • سریال مجوز : 1325708
 • شماره مجوز : 41507
 • تاریخ مجوز : 08/01/1384
 • کد محصول : 24111925
 • شرح محصول : منوکلسیم فسفات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%