نام واحد : جهان عایق پارس

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 1325525
 • شماره مجوز : 37882
 • تاریخ مجوز : 16/12/1383
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%