نام واحد : نصر اصفهانی-علی محمدومهدی وهوشنگ وحسن وناصر ورسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ کاوه روبروی...
 • تلفن شرکت : ****451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی جی خ 9
 • تلفن واحد : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول نصراصفهانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1324414
 • شماره مجوز : 22175
 • تاریخ مجوز : 08/10/1383
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%