نام واحد : موسوی-سیدهادی

نام محصول : انواع نان ماشینی

 • سریال مجوز : 1325157
 • شماره مجوز : 35136
 • تاریخ مجوز : 11/11/1383
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%