نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام پاک شهریار

نام محصول : کشتارگاه گوساله بصورت صنعتی

 • سریال مجوز : 1771078
 • شماره مجوز : 30169
 • تاریخ مجوز : 20/03/1388
 • کد محصول : 15111111
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گاوی
 • ظرفیت : 11,900 دست
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%