نام واحد : تولیدی محصولات غذایی گل ایران-شرکت

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1325846
 • شماره مجوز : 3371
 • تاریخ مجوز : 12/02/1384
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%