نام واحد : غذائی تورنگ خوشنام

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک نظرآباد...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک نظرآباد میدان دوم خیابان 12 خیابان مریم قطعه 69 جی
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : شعبانعلی فرد
 • تلفن مدیر : ********262
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : انواع دوغ

 • سریال مجوز : 1771173
 • شماره مجوز : 72727
 • تاریخ مجوز : 31/05/1389
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%