نام واحد : سید مجتبی اعتصامی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : دهق خ مطهری ک...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی هسنیجه فاز 1 فرعی 2
 • تلفن واحد : ***********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مجتبی اعتصامی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی هسنیجه

نام محصول : غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی فلافل

 • سریال مجوز : 1326180
 • شماره مجوز : 11357
 • تاریخ مجوز : 15/04/1384
 • کد محصول : 15492340
 • شرح محصول : غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%