نام واحد : اسدی-رحیم و بابایی-عباس

نام محصول : بسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 1326313
 • شماره مجوز : 14883
 • تاریخ مجوز : 11/05/1384
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%