نام واحد : نقوی-عصمت

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 1326422
 • شماره مجوز : 17180
 • تاریخ مجوز : 30/05/1384
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%