نام واحد : خوش طعم کوهرنگ-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : چادگان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****554جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چادگان روستای اورگان0
 • تلفن واحد : ****554جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : استکی-منظر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1326469
 • شماره مجوز : 19280
 • تاریخ مجوز : 16/06/1384
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 25,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%