نام واحد : حاجی ابراهیم کرمی

نام محصول : پودر میکرونیزه فلدسپات

 • سریال مجوز : 200122000000
 • شماره مجوز : 2791
 • تاریخ مجوز : 05/02/1395
 • کد محصول : 2699412381
 • شرح محصول : پودر میکرونیزه فلدسپات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%