نام واحد : تعاونی صنایع تولید یخ مهسا بادرود-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نطنز
 • نشانی شرکت : بادرود خ امام...
 • تلفن شرکت : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نطنز بادرود ناحیه صنعتی سرآسیاب0
 • تلفن واحد : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اصغر پاکدل
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سرآسیاب

نام محصول : یخمعادل6250تن-هرقالب25کیلو

 • سریال مجوز : 1327199
 • شماره مجوز : 36523
 • تاریخ مجوز : 15/11/1384
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 250,000 قالب
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%