نام واحد : قند محمد مهردشت-شرکت

نام محصول : قندازشکرقند کله

 • سریال مجوز : 1327203
 • شماره مجوز : 36952
 • تاریخ مجوز : 16/11/1384
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%