نام واحد : قربیانی-علی

  • استان : اصفهان
  • شهر : نطنز
  • نشانی شرکت : نطنز روستای...
  • تلفن شرکت : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : نطنزبخش بادرود ناحیه صنعتی سرآسیاب0
  • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : قربیانی-علی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سرآسیاب

نام محصول : خوراک اماده طیور

  • سریال مجوز : 1327232
  • شماره مجوز : 37506
  • تاریخ مجوز : 26/11/1384
  • کد محصول : 15331110
  • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
  • ظرفیت : 1,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 51%
    51%