نام واحد : الماس درخشان سپید دشت

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 1767576
 • شماره مجوز : 44593
 • تاریخ مجوز : 26/09/1363
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%