نام واحد : عبدالعلی حسینقلی محمدعلی محمدبابائی

نام محصول : انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی

 • سریال مجوز : 1752894
 • شماره مجوز : 67169
 • تاریخ مجوز : 07/08/1391
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%