نام واحد : بهداد صنعت آسیا

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : مجیدیه شمالی...
 • تلفن شرکت : *****225
 • نشانی واحد : قطعه شماره 4 فرعی از 129 اصلی منطقه آب باریک از توابع روستای امین آباد شهرستان فیروزکوه
 • تلفن واحد : *******919
 • مدیر : رضا حسین ابوحمزه
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1770960
 • شماره مجوز : 83125
 • تاریخ مجوز : 28/09/1389
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 7,270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%