نام واحد : مجتمع صنایع غذایی بهپودراصفهان - شرکت

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1328188
 • شماره مجوز : 13211
 • تاریخ مجوز : 30/03/1385
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%