نام واحد : محمد رضا بهپور

نام محصول : پسته فرآوری شده

 • سریال مجوز : 200175000000
 • شماره مجوز : 43819
 • تاریخ مجوز : 20/08/1392
 • کد محصول : 1549512367
 • شرح محصول : پسته فرآوری شده
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%