نام واحد : تولیدی کشاورزی گل سرشاخه آریا پارس

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 610140000000
 • شماره مجوز : 34348
 • تاریخ مجوز : 22/05/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%