نام واحد : پدیده صنعت معین مینودشت

نام محصول : انواع درب پیش ساخته چوبی

 • سریال مجوز : 3809695
 • شماره مجوز : 12268
 • تاریخ مجوز : 18/09/1387
 • کد محصول : 20221120
 • شرح محصول : انواع درب پیش ساخته چوبی
 • ظرفیت : 900 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%