نام واحد : پدیده صنعت معین مینودشت

نام محصول : کابینت چوبی

 • سریال مجوز : 3809695
 • شماره مجوز : 12268
 • تاریخ مجوز : 18/09/1387
 • کد محصول : 20291122
 • شرح محصول : کابینت چوبی
 • ظرفیت : 1,250 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%