نام واحد : سید حجت ا... دادور

نام محصول : درب چوبی پرسی و چهار چوب

 • سریال مجوز : 3807492
 • شماره مجوز : 9571
 • تاریخ مجوز : 30/09/1383
 • کد محصول : 20221121
 • شرح محصول : درب چوبی پرسی
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%