نام واحد : بهروز شهسواری

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهر صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهروز شهسواری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدشت

نام محصول : کاغذ از کربنات کلسیم

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 5798/127
 • تاریخ مجوز : 06/03/1394
 • کد محصول : 2101412355
 • شرح محصول : کاغذ از کربنات کلسیم
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%