نام واحد : جعبه سازان گلستان

نام محصول : انواع تخته چندلایه

 • سریال مجوز : 3809772
 • شماره مجوز : 6101
 • تاریخ مجوز : 01/06/1388
 • کد محصول : 20211120
 • شرح محصول : انواع تخته چندلایه
 • ظرفیت : 22,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%