نام واحد : بهروز شهسواری

نام محصول : کاغذ از کربنات کلسیم

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 3641/95
 • تاریخ مجوز : 03/10/1394
 • کد محصول : 2101412355
 • شرح محصول : کاغذ از کربنات کلسیم
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%