نام واحد : محمد علی یا حقی

نام محصول : برش چوب

 • سریال مجوز : 3809905
 • شماره مجوز : 8968
 • تاریخ مجوز : 29/09/1383
 • کد محصول : 20101110
 • شرح محصول : برش انواع چوب چوببری
 • ظرفیت : 1,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%