نام واحد : محمد مازندرانی

نام محصول : الوار

 • سریال مجوز : 3810020
 • شماره مجوز : 6143
 • تاریخ مجوز : 11/08/1384
 • کد محصول : 20101113
 • شرح محصول : الوار
 • ظرفیت : 1,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%