نام واحد : محمد مازندرانی

نام محصول : پوشال جهت مرغداری

 • سریال مجوز : 3810020
 • شماره مجوز : 6143
 • تاریخ مجوز : 11/08/1384
 • کد محصول : 20101215
 • شرح محصول : پوشال جهت مرغداری
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%