نام واحد : چوب پلاست توسکا

نام محصول : چوب مصنوعی WOOD FLEX

 • سریال مجوز : 3810163
 • شماره مجوز : 8904
 • تاریخ مجوز : 17/07/1390
 • کد محصول : 20211236
 • شرح محصول : چوب مصنوعی WOOD FLEX
 • ظرفیت : 6,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%