نام واحد : حسن جعفر قلی زاده

نام محصول : چاپ افست کاغذ و مقوا

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 49268
 • تاریخ مجوز : 29/08/1395
 • کد محصول : 2221512305
 • شرح محصول : چاپ افست کاغذ و مقوا
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%