نام واحد : تعاونی زنجیره ای امید جنگل رامیان

نام محصول : جعبه چوبی جهت بسته بندی

 • سریال مجوز : 3810483
 • شماره مجوز : 4139
 • تاریخ مجوز : 28/03/1385
 • کد محصول : 20231110
 • شرح محصول : انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی
 • ظرفیت : 240,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%