نام واحد : حسن خواجه

نام محصول : نوار بهداشتی

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 102427
 • تاریخ مجوز : 23/11/1391
 • کد محصول : 2109412355
 • شرح محصول : نوار بهداشتی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%