نام واحد : تعاونی گرگان چوب البرز

نام محصول : مبلمان اداری چوبی

 • سریال مجوز : 3809222
 • شماره مجوز : 19823
 • تاریخ مجوز : 12/12/1386
 • کد محصول : 36101222
 • شرح محصول : مبلمان اداری چوبی
 • ظرفیت : 600 دست
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%