نام واحد : شکر ا.. عجم

نام محصول : جعبه چوبی جهت بسته بندی

 • سریال مجوز : 3809777
 • شماره مجوز : 13771
 • تاریخ مجوز : 20/09/1385
 • کد محصول : 20231110
 • شرح محصول : انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی
 • ظرفیت : 3,600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%