نام واحد : تعاونی تولیدی کیان پلاست گلستان

نام محصول : پلی وودتخته پلی وود

 • سریال مجوز : 3810999
 • شماره مجوز : 15252
 • تاریخ مجوز : 01/12/1387
 • کد محصول : 20211220
 • شرح محصول : پلی وودتخته پلی وود
 • ظرفیت : 3,100 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%