نام واحد : علی حاجی پور

نام محصول : پوشک بزرگسال

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 93237
 • تاریخ مجوز : 25/10/1391
 • کد محصول : 2109412354
 • شرح محصول : پوشک بزرگسال
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%