نام واحد : علی توسلی بایگی

نام محصول : درب تمام چوب

 • سریال مجوز : 3811282
 • شماره مجوز : 791
 • تاریخ مجوز : 26/01/1386
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 8,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%