نام واحد : علی توسلی بایگی

نام محصول : درب تمام چوب

  • سریال مجوز : 3811282
  • شماره مجوز : 791
  • تاریخ مجوز : 26/01/1386
  • کد محصول : 20221122
  • شرح محصول : درب تمام چوب
  • ظرفیت : 8,000 متر مربع
  • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
  • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال (المثنی)
  • پیشرفت : 100%
    100%