نام واحد : مروارید پارس دستجرد

نام محصول : دستمال کاغذی جعبه ای

 • سریال مجوز : 200208000000
 • شماره مجوز : 30289
 • تاریخ مجوز : 25/11/1395
 • کد محصول : 2109412347
 • شرح محصول : دستمال کاغذی جعبه ای
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%