نام واحد : صنایع چوب شایستگان واحد شماره 2

نام محصول : مبلمان اداری چوبی

 • سریال مجوز : 3811396
 • شماره مجوز : 2507
 • تاریخ مجوز : 11/07/1390
 • کد محصول : 36101222
 • شرح محصول : مبلمان اداری چوبی
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%