نام واحد : شمشاد چوب ظریف

نام محصول : کابینت ازMDF

 • سریال مجوز : 3809813
 • شماره مجوز : 4162
 • تاریخ مجوز : 18/04/1386
 • کد محصول : 20291132
 • شرح محصول : کابینت ازMDF
 • ظرفیت : 3,125 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%