نام واحد : محمد آزاده حیدرآبادی

نام محصول : الوار

 • سریال مجوز : 3812411
 • شماره مجوز : 7170
 • تاریخ مجوز : 15/04/1387
 • کد محصول : 20101113
 • شرح محصول : الوار
 • ظرفیت : 750 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%