نام واحد : شهرام شوشی نسب

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی

 • سریال مجوز : 200209000000
 • شماره مجوز : 126/3/24070
 • تاریخ مجوز : 04/10/1391
 • کد محصول : 2109512373
 • شرح محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%