نام واحد : حمزه علی رضایی

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 3711332
 • شماره مجوز : 18896
 • تاریخ مجوز : 15/12/1384
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 210 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%