نام واحد : فرناز عبدالمالکی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : دالاهو
 • نشانی شرکت : خیابان کسری...
 • تلفن شرکت : ******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرناز عبدالمالکی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دالاهو

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی

 • سریال مجوز : 200209000000
 • شماره مجوز : 12/360
 • تاریخ مجوز : 06/01/1392
 • کد محصول : 2109512373
 • شرح محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%