نام واحد : حسن فارسی

نام محصول : درب چوبی

 • سریال مجوز : 3706419
 • شماره مجوز : 19395
 • تاریخ مجوز : 21/12/1381
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 7,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%