نام واحد : ایران چوب

نام محصول : روکش چوبی

 • سریال مجوز : 3700977
 • شماره مجوز : 359347
 • تاریخ مجوز : 25/10/1356
 • کد محصول : 20211111
 • شرح محصول : روکش چوبی
 • ظرفیت : 3,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%