نام واحد : کوثرصنعت سرو

نام محصول : دستمال حوله ای

 • سریال مجوز : 200213000000
 • شماره مجوز : 88373
 • تاریخ مجوز : 10/10/1391
 • کد محصول : 1721512370
 • شرح محصول : دستمال حوله ای
 • ظرفیت : 20,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%