نام واحد : ایران چوب

نام محصول : نئوپان

 • سریال مجوز : 3700977
 • شماره مجوز : 359347
 • تاریخ مجوز : 25/10/1356
 • کد محصول : 20211210
 • شرح محصول : انواع نئوپان وفیبروام -دی -افMDF
 • ظرفیت : 20,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%