نام واحد : ریحان گستر مرکزی

نام محصول : کاغذ توالت

 • سریال مجوز : 200213000000
 • شماره مجوز : 40003
 • تاریخ مجوز : 10/10/1391
 • کد محصول : 2109412344
 • شرح محصول : کاغذ توالت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%