نام واحد : محمد حسن شاه تقی

نام محصول : سرویس خواب نوزاد

 • سریال مجوز : 3701720
 • شماره مجوز : 43744
 • تاریخ مجوز : 10/12/1376
 • کد محصول : 36101373
 • شرح محصول : سرویس خواب نوزاد
 • ظرفیت : 200 دست
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%