نام واحد : علی حاج سلمانی

نام محصول : دستمال کاغذی جیبی

 • سریال مجوز : 200217000000
 • شماره مجوز : 15099/127
 • تاریخ مجوز : 10/06/1394
 • کد محصول : 2109412345
 • شرح محصول : دستمال کاغذی جیبی
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%