نام واحد : عباس عرشی

نام محصول : سایرمصنوعات چوبی ساختمانی

 • سریال مجوز : 3703041
 • شماره مجوز : 518
 • تاریخ مجوز : 07/03/1377
 • کد محصول : 20221130
 • شرح محصول : سایرمصنوعات چوبی ساختمانی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%